POLSKA MISJA KATOLICKA

BIELEFELD-PADERBORN

Rada Rodziców

Rada Rodziców w szkole jest wybierana na każdy rok szkolny, na specjalnym zebraniu rodziców. W ten sposób reprezentuje ona to gremium na forum szkoły. Członkowie Rady Rodziców w szczególny sposób angażują się w życie szkoły. Ich zadaniem jest animowanie zajęć pozalekcyjnych, wspieranie pracy nauczycieli oraz integrowanie całej społeczności szkoły.

W skład Rady Rodziców przy Szkole Języka i Kultury Polskiej przy PMK w Bielefeld na rok szkolny 2021/2022 wchodzą: Mariusz Fąferko, Janusz Foremny, Dawid Kielak, Radosław Kuziak, Andrzej Sokołowski, Magdalena Wachal, Elżbieta Wisiorek, Anna Zuber.

Dziękujemy wszystkim rodzicom za okazane nam zaufanie. Zachęcamy do współpracy z nami oraz do pomocy w działaniach na rzecz szkoły. Czekamy na propozycje odnośnie organizowania imprez i świąt w naszej szkole. Wszelkie pomysły, uwagi i pytania prosimy kierować pod adresem szkola@pmk-bielefeld.de oraz bezpośrednio do nas, w każdą niedzielę, w czasie trwania lekcji.