POLSKA MISJA KATOLICKA

BIELEFELD-PADERBORN

Nauczyciele

Mirella Gonka

Nauczycielka wychowania przedszkolnego

Katarzyna Kielemoniuk

Mgr nauczania początkowego

Agata Kotowska

Mgr filologii polskiej

Ks. dr Krzysztof Romanowski

Dyrektor szkoły