POLSKA MISJA KATOLICKA

BIELEFELD-PADERBORN

Służba liturgiczna

Ministranci

Ministrant - (od łacińskiego ministro, -are; -avi; -atum - służyć, posługiwać, pomagać)

W Kościele Katolickim ministrantem jest osoba, która posługuje przy celebracji Mszy Św. oraz przy sprawowaniu pozostałych sakramentów i sakramentaliów (np. błogosławieństwa, pogrzeby, oraz nabożeństwa.

Ministranci są wiernymi świeckimi. Po pewnym czasie zostają uroczyście przyjmowani do grona Służby Liturgicznej Ołtarza poprzez błogosławieństwo do tej posługi.

Przystapiłeś do I Komunii Świętej i chcesz zostać ministrantem?

Zgłoś się do biura parafialnego!

Lektorzy

Lektor - posługa w Kościele Katolickim wiążąca się z odczytywaniem podczas liturgii i nabożeństw czytań z Pisma Świętego, z wyjątkiem Ewangelii (tutaj wyjątek stanowią: Niedziela Palmowa i Wielki Piątek, kiedy lektor może odczytać Ewangelię).

Ponadto lektor może odczytywać modlitwę powszechną podczas liturgii.

Jeśli nie ma kantora, lektor wykonuje (może zarówno odśpiewać, a także odczytać) psalm responsoryjny.

W czasie procesji na wejście lektor może ponadto wnieść Księgę Ewangelii - Ewangeliarz.

W naszej Misji służy kilku lektorów.

Chciałbyś służyć posługą lektora w naszej parafii?

Zgłoś się do biura parafialnego!

Nadzwyczajni szafarze

Nadzwyczajni szafarze – wybrani i odpowiednio przygotowani mężczyźni, którzy w określonym czasie udzielają komunii świętej podczas Mszy świętej, nabożeństw lub odwiedzają chorych z sakramentem Eucharystii.

W naszej Misji służy kilku nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej.

Kantorzy

Kantor w Kościele Rzymskokatolickim kieruje śpiewem wiernych oraz intonuje pieśni podczas nabożeństw i zazwyczaj śpiewa psalmy.

W naszej Misji służy kilku kantorów.

Chciałbyś służyć posługą kantora w naszej parafii?

Zgłoś się do biura parafialnego!