POLSKA MISJA KATOLICKA

BIELEFELD-PADERBORN

Specyfika i charakter

Charakter

Szkoła ma charakter uzupełniający. Zajęcia odbywają się w soboty.

Grupy wiekowe

Lekcje prowadzone są w kilku (4-6), co roku weryfikowanych grupach wiekowych.

Zapisy

Kandydaci do nauki, uczniowie z polskich, jak również mieszanych rodzin, przyjmowani są na początku każdego roku szkolnego.

Świadectwo

Uczeń otrzymuje świadectwo dokumentujące rok nauki na podstawie co najmniej 70 procentowej obecności oraz uzyskanych wyników.

Klasyfikacja

Klasyfikacja ucznia do wyższej grupy odbywa się na zebraniu Rady Pedagogicznej. Kryterium promocji są indywidualne wyniki i zaangażowanie ucznia.

Legitymacja

Uczniowie mają możliwość otrzymania polskiej legitymacji szkolnej wydawanej na początku każdego roku szkolnego przez Konsulat Generalny RP w Kolonii.

Konkursy

Dodatkową formą pogłębiania znajomości języka polskiego, stwarza możliwość udziału w różnorodnych konkurskach, przedstawieniach teatralnych oraz montażach słowno – muzycznych.

Imprezy

Szkoła poza zajęciami lekcyjnymi proponuje uczniom i rodzicom atrakcje w formie okolicznościowych imprez.

Rada Rodziców

Pracę Grona Nauczycielskiego wspiera Rada Rodziców, która ma za zadanie organizować życie szkoły „po lekcjach“.

Składka

Rodzice opłacają symboliczną, roczną składkę na potrzeby szkoły i uczniów.