POLSKA MISJA KATOLICKA

BIELEFELD-PADERBORN

Zakończenie Roku DK

Wszystkie rodziny należace do ruchu Domowego Kościoła zapraszamy na świętowanie zakończenia roku DK na łączce przy St. Elisabeth w Paderborn w dniu 17 czerwca 2023.

Pokaż więcej

Ruch Światło-Życie

Ruch Światło-Życie

Ruch Światło-Życie jest jednym z ruchów odnowy Kościoła według nauczania Soboru Watykańskiego II. Gromadzi ludzi różnego wieku i powołania: młodzież, dzieci, dorosłych, jak również kapłanów, zakonników, zakonnice, członków instytutów świeckich oraz rodziny.

DBAMY O RODZINE

Oazy młodzieżowe

Oaza młodzieżowa to wspólnota, w której swoje miejsce znajdą kończący szkoły, młodzież szkół średnich, a nawet studenci! Spotkają tu ludzi patrzących na świat podobnie jak oni.

Stanowi jedną z wielu gałęzi Ruchu Światło-Życie założonego przez Sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego.

W naszej parafii młodzież spotyka się w trzech grupach wiekowych:

"Oaza Dzieci Bożych" - dzieci pokomunijne do 4 klasy

"Oaza Nowej Drogi" - dzieci od 5 klasy do 14 lat

"Oaza Nowego Życia" - dzieci od 15 lat do 17 lat

Oazy młodzieżowe w naszej parafii spotykaja się na zmianę w wyznaczone czwartki przy kościele St. Elisabeth w Paderborn. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt do księdza Adama.

ARTYKUŁY ARCHIWALNE

Domowy Kościól

Domowy Kościół pomaga małżonkom sakramentalnym czerpać z łaski i mocy sakramentu małżeństwa, uczy jak żyć tym sakramentem i celebrować go przez całe życie.

Do domowego kościoła należą także nasze dzieci! Małe dzieci wychowywane w klimacie świadomej wspólnoty chrześcijańskiej w sposób naturalny wzrastają we wierze; ucząc się Boga przez wspólną modlitwę rodzinną i lekturę Słowa Bożego.

W Domowym Kościele prawdziwie budujemy nasze relacje małżeńskie i rodzinne, ale także naszą relacje z Panem Bogiem.

ARTYKUŁY ARCHIWALNE

Diakonia Życia

Działanie Diakonii Życia w naszej parafii skupia się na propagowaniu zarówno czystości przedmałżeńskiej jak i czystości w małżeństwie oraz organizowaniu prelekcji na temat rodziny, kobiecości, męskości, a także daru spotkania.

Ukazujemy też zło pornografii i antykoncepcji.

Diakonia uczestniczy w Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego rozpoczynającej się corocznie w Narodowy Dzień Życia (24 marca) oraz świętuje 25 marca jako Dzień Świętości Życia.

Diakonia Wyzwolenia Człowieka

Diakonia Wyzwolenia działa przede wszystkim poprzez świadectwo udziału w Krucjacie Wyzwolenia Człowieka (KWC) oraz organizacje cyklicznych spotkań ewangelizacyjnych.

KWC została powołana przez ks. Franciszka Blachnickiego i Ruch Światło-Życie w odpowiedzi na apel Ojca Świętego Jana Pawła II skierowany do Polaków rozpoczynając pontyfikat:

„Proszę abyście przeciwstawiali się wszystkiemu, co uwłacza ludzkiej godności i poniża obyczaje zdrowego społeczeństwa, co czasem może aż zagrażać jego egzystencji i dobru wspólnemu, co może umniejszać jego wkład do wspólnego skarbca ludzkości, narodów chrześcijańskich, Chrystusowego Kościoła”.

Krucjata została uroczyście ogłoszona w obecności Ojca Świętego, Jemu oddana i przez Niego pobłogosławiona podczas I. Pielgrzymki do Polski 8 czerwca 1979 r. w Nowym Targu.

Ruch Światło-Życie

Ruch Światło-Życie jest jednym z ruchów odnowy Kościoła rzymskokatolickiego według nauczania Soboru Watykańskiego II. Gromadzi ludzi różnego wieku i powołania: młodzież, dzieci, dorosłych, jak również kapłanów, zakonników, zakonnice, członków instytutów świeckich oraz rodziny.

Poprzez odpowiednią dla każdej z tych grup formację Ruch Światło-Życie wychowuje dojrzałych chrześcijan i służy odnowie Kościoła przez przekształcanie parafii we wspólnoty wspólnot.

Znakiem Ruchu Światło-Życie jest symbol i słowa ΦΩΣ ΖΩΗ (czyt. fos-zoe) – greckie słowa „światło” i „życie”, krzyżujące się na literze „omega”, która tutaj jest symbolem Ducha Świętego (jako Tego, który jest wszystkim) i ułożone w kształt krzyża. Popularna nazwa tego symbolu to foska.

Ruch ten powstał w Polsce, a jego założycielem był ksiądz Franciszek Blachnicki, uznany przez Kościół za Czcigodnego Sługę Bożego.

Ksiądz Franciszek Blachnicki

założyciel ruchu Światło-Życie

"W sakramencie małżeństwa to Bóg czyni siebie gwarantem i zobowiązuje się dokonać tego, co znaki sakramentalne wyrażają i co jest w nich celebrowane, mianowicie ukształtowania jedności z dwojga różnych."

Artykuły archiwalne

Archiwum artykułów