POLSKA MISJA KATOLICKA

BIELEFELD-PADERBORN

Nasi duszpasterze

Ks. kan. dr Krzysztof Romanowski

proboszcz

Pokaż więcej

Ks. mgr Adam Micun

wikary

Pokaż więcej

Dawni duszpasterze

ks. dr Karol Kondracikowski

wikary w latach 2017-2020

Pokaż więcej

ks. prał. mgr Jerzy Gisztarowicz

probosz w latach 1987-2001

Pokaż więcej

ks. kan. dr Michał Dobrzański

Proboszcz w latach 1957 - 1987

Pokaż więcej