POLSKA MISJA KATOLICKA

BIELEFELD-PADERBORN

Ks. dr Krzysztof Romanowski

Dyrektor szkoły; obecny zawsze, jeśli tylko pozwalają na to obowiązki proboszcza PMK Bielefed-Paderborn. Wspiera, motywuje, troszczy się o polonijne szkolnictwo od roku 2001.