POLSKA MISJA KATOLICKA

BIELEFELD-PADERBORN

Rok szkolny 2023/2024 - aktualne informacje

Serdecznie zapraszamy do nauki języka polskiego z elementami historii, tradycji i kultury polskiej w naszej szkole. Powitanie nowego roku szkolnego 2023/2024 oraz pierwsze zajęcia odbędą się w ostatnią niedzielę sierpnia tzn. 27.08 o godzinie 9:30.

Informujemy, że regularne zajęcia z języka polskiego mają miejsce w każdą niedzielę, oprócz ferii szkolnych, w godzinach od 9:30 do 11:15.

W przypadku nowych zgłoszeń prosimy o wiadomość na adres mailowy szkoły Email: szkola@pmk-bielefeld.de wraz z przesłaniem danych dziecka (imię, nazwisko, data urodzenia, numer telefonu, krótki opis znajomości języka polskiego). Termin przyjmowania zgłoszeń uczniów do szkoły upływa 4 września 2023 roku.

Przypominamy, że do szkoły przyjmowane są dzieci w wieku szkolnym tzn. te, które już rozpoczęły naukę w niemieckim systemie szkolnym, najlepiej od 7 roku życia.

Z uwagi na warunki lokalowe oraz uszczuploną kadrę nauczycielską liczba miejsc w szkole jest ograniczona.

Informujemy, że Szkoła Języka i Kultury Polskiej otrzymała dofinansowanie przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. Świętego Maksymiliana Marii Kolbego ze środków Ministra Edukacji i Nauki w ramach konkursu „Wspieranie  Edukacji Polonijnej i Polskiej poza Granicami Polski 2023”. Nazwa przedsięwzięcia: Wsparcie szkół polonijnych w Niemczech

Kwota dotacji: 9 767,00 PL - pierwsza transza, 6 126,45 PL - druga transza.