POLSKA MISJA KATOLICKA

BIELEFELD-PADERBORN

ks. prał. mgr Jerzy Gisztarowicz

Ks. prał. Jerzy Gisztarowicz urodził się 30 marca 1934 r. w Czarnej Wsi Kościelnej koło Białegostoku. Rodzice byli ziemianami. Swoje dzieci wychowywali w duchu głębokiej religijności oraz w poszanowaniu wartości narodowych i umiłowania ojczyzny. Starszy brat, Antoni walczył w Armii Krajowej, za co był więziony przez UB w Rawiczu. Starsza siostra jest zakonnicą w Zgromadzeniu Sług Jezusa, założonym przez O. Honorata.Po zdaniu matury w Białymstoku w roku 1953 wstąpił do tamtejszego Seminarium Duchownego. 21 czerwca 1959 r. został wyświęcony na kapłana przez bp Władysława Suszyńskiego. Z woli ordynariusza rozpoczął studia na KUL-u, na Wydziale Filozoficznym, w sekcji psychologii, które ukończył tytułem magistra 9 marca 1964 r. (temat pracy magisterskiej "Konflikty życiowe współczesnej młodzieży")Następnie przez 19 lat jako wikariusz i prefekt pracował z młodszą oraz akademicką młodzieżą przy kościele Św. Rocha w Białymstoku. Tutaj też zorganizował od podstaw kaplicę akademicką i bardzo dobrze ją wyposażył. Równocześnie pełnił funkcję przewodniczącego Podkomisji Episkopatu do spraw życia wewnętrznego duszpasterzy akademickich, a przez 5 lat był Członkiem Komisji Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa akademickiego. 1 sierpnia 1987 r. został mianowany proboszczem PMK w Bielefeld i Paderborn. Również tutaj w ciągu 14 lat swego duszpasterzowania uczynił bardzo wiele.Władze kościelne doceniając zasługi ks. prob. Jerzego Gisztarowicza obdarzyły go z pocztątkiem 1994 r. zaszczytną godnością Kanonika Honorowego Kapituły Metropolii Białostockiej. W życiorysie złożonym dn. 28 stycznia 1989 r. w Rektoracie Misji ks. prałat stwierdził: „Moją dewizą pracy duszpasterskiej w Białymstoku i tu w Bielefeld jest służyć Bogu i naszej ukochanej i umęczonej przez komunizm ojczyźnie.Tak mi dopomóż Bóg i Matka Miłosierdzia z Ostrej Bramy w Wilnie, którą uważam za swoją wielką Orędowniczkę i Patronkę mojego życia i pracy kapłańskiej".

Ks. Jerzy zmarł we wtorek, 30 października 2001 r. w szpitalu w Bad Oeynhausen. Oddał swoją duszę Panu Bogu w czasie modlitwy różańcowej, którą  przy nim odmawiał ks. prob. Krzysztof Romanowski z wiernymi. Uroczysta Msza św. pogrzebowa przy trumnie zmarłego została odprawiona w sobotę, 3 listopada 2001 r. o godz. 11.00 w kościele św. Bonifacego w Bielefeld. Po Mszy św. kondukt pogrzebowy przeszedł ulicami miasta na cmentarz przy Schneidemühlerstr. w dzielnicy Stieghorst.

Zycie śp. ks. prał. Jerzego Gisztarowicza dobrze świadczy o tym, że Ostrobramska Pani miała go w swej macierzyńskiej opiece, a sam Bóg dopomógł dokonać wielkiego kapłańskiego i duszpasterskiego dzieła, zarówno w kraju, jak i na obczyźnie.