POLSKA MISJA KATOLICKA

BIELEFELD-PADERBORN

Liturgia

Liturgia - wtorek, 23 kwietnia 2024


Klikając powyższy link video zgadzasz się z polityką prywatności Google

J 12, 24-26

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie samo jedno, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Kto zaś chciałby Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec».

Czytania liturgiczne

Archiwum