POLSKA MISJA KATOLICKA

BIELEFELD-PADERBORN

Nasi duszpasterze

Dawni duszpasterze

ks. dr Karol Kondracikowski

wikary w latach 2017-2020

ks. prał. mgr Jerzy Gisztarowicz

probosz w latach 1987-2001

ks. kan. dr Michał Dobrzański

Proboszcz w latach 1957 - 1987